WORK-ON - Włącz się na pracę w branży ICT - Junior Front-End Developer
Odkryj nowoczesne ścieżki kariery
Kurs na junior webdevelopera

Front-End Developer

Programiści Front-End mają za zadanie zaprojektować i zakodować stronę atrakcyjną wizualnie i łatwą w obsłudze dla użytkownika.

Rekrutacja zakończona

Krótko o kursie

Kurs zakłada naukę tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych z wykorzystaniem aktualnych narzędzi, takich jak: HTML5, CSS3, Bootstrap 3 i 4, Javascript, jQuery, Angular.js, CMSy: Wordpress, Joomla i Prestashop. Naukę uzupelniają zagadnienia związane z projektowaniem, narzędzia developerskie oraz praca grupowa (wersjonowanie GIT oraz metodologia SCRUM). Webdeveloperzy to bardzo pożądana grupa zawodowa na rynku pracy..

Dla kogo

Programiści front-end dbają, aby strona była czytelna i intuicyjna dla użytkowników na wszystkich dostępnych urządzeniach (komputer, tablet, telefon). Jeśli masz zmysł estetyczny, dbałość o szczegóły, cechuje Cię kreatywność i lubisz tworzyć przyjemne dla oka rzeczy – front-end jest dla Ciebie. Nie ma znaczenia, czym zajmowałeś się wcześniej i jakie masz wykształcenie. Przy odpowiednim zaangażowaniu w kurs możesz zmienić swoją drogę zawodową na lepszą.

Tabela efektów

Uczestnik projektu zna i rozumie:

 • podstawowe pojęcia związane z projektowaniem stron internetowych
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia programistyczne stosowane przy tworzeniu
 • stron internetowych
 • poprawną strukturę strony internetowej napisanej przy pomocy języka HTML i CSS
 • podstawowe metody, techniki i narzędzia do opracowania grafiki wykorzystywanej na
  stronach internetowych
 • możliwości zastosowania framework’a Bootstrap
 • pojęcie responsywności mobilnych stron internetowe
 • zasady działania formularzy internetowych
 • podstawy programowania w języku JavaScript, frameworku jQuery i Angular.js
 • zasady działania systemu kontroli wersji GIT
 • możliwości systemów CMS: WordPress, Joomla

Uczestnik projektu posiada umiejętności:

 • projektowania strony internetowej
 • programowania strony internetowej przy pomocy języka HTML i CSS
 • wykorzystania narzędzi developerskich
 • opracowania grafiki wykorzystywanej na stronach internetowych
 • zastosowania framework’a Bootstrap na stronie internetowej
 • programowania responsywnych stron internetowych
 • budowania i obsługi formularzy internetowych
 • programowania w języku JavaScript na poziomie podstawowym
 • programowania z wykorzystaniem frameworka jQuery i Angular.js na poziomie podstawowym
 • wykorzystania systemu kontroli wersji GIT
 • obsługi systemów CMS: WordPress, Joomla na poziomie podstawowym

Jest gotów do:

 • działania zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, procedurami i zasadami etyki zawodowej
 • dokonywania oceny jakości dostarczanych przez siebie usług
 • samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy
 • funkcjonowania w zespole projektowym

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin.

1.

HTML i CSS - tworzenie struktury strony internetowej

35

2.

Podstawy grafiki komputerowej

5

3.

Bootstrap - możliwości i zastosowanie, responsywność

15

4.

JavaScript - wprowadzanie interakcji, obsługa formularzy

25

5.

jQuery - podstawy biblioteki

10

6.

GIT - system kontroli wersji

5

7.

Narzędzia developerskie

5

8.

Angular.js - możliwości i zastosowania frameworka

15

9.

Systemy CMS: WordPress, Joomla

25

10.

Warsztaty: Tworzenie projektu i własnej strony internetowej

40

 

RAZEM

180

Specyfika

Tworzenie stron internetowych to dziedzina bardzo praktyczna i wymagająca ciągłej nauki, dlatego zajęcia prowadza praktycy, którzy pokazują jak sobie poradzić w świecie webdevelopera. Bardzo ważnym elementem programu szkolenia jest 40 godzin poświęcone na projektu aplikacji internetowej w metodyce SCRUM

3/4 osobowe grupy, pod opieką trenera, będą tworzyć realny produkt, którym uczestnicy będą mogli pochwalić się przed przyszłymi pracodawcami. Podczas konferencji podsumowującej, zespoły będą miały szanse zaprezentować efekty swojej pracy.

Miejsca pracy

Dbamy o uniwersalność absolwentów, tak, aby odnaleźli się w agencji reklamowej, firmie softwarowej, korporacji lub jako freelancerzy. Na rynku kujawsko-pomorskim rynku pracy jest prognozowany wzrost zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Jak wynika z badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz badań własnych OSW kurs odpowiada na potrzebę lokalnego rynku pracy. Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu, które zostały ujęte jako dwa najbardziej deficytowe zawody w badania Rynek pracy pod lupą II autorstwa WUP. Oba zawody wyszczególnione w badaniu mogą być wykonywane przez Front-End Developerów.

Wypowiedzi osób zaangażowanych w udział w projekcie WORK-ON 2
Opinie o projekcie
Mateusz Lewandowski / absolwent WORK-ON
Mateusz Lewandowski
Absolwent
"Nie byłem daleko od webdeveloperki, ale brakowało mi doświadczania. Dzięki projektowi mogłem pokazać swoje umiejętności na stażu w uznanej agencji interaktywnej, co zaowocowało dobrze płatnym zatrudnieniem."
Konrad Kamiński / absolwent WORK-ON
Konrad Kamiński
Absolwent
"Robiłem w życiu wiele różnych rzeczy, ale żadna nie sprawiała mi tyle frajdy, co projektowanie aplikacji mobilnych. W projekcie poznałem podstawy, a obecnie jestem na stażu w KDR Solutions i uczę się projektować apki"
Erwin / absolwent WORK-ON
Erwin Bochnia
Absolwent
"Nie miałem sprecyzowanych planów na karierę zawodową, myślałem o projektowaniu gier... ułożyło się inaczej i nie żaluję. Na stażu byłem w firmie TKOMP i pracuję jako programista. Wszystkim niezdecydowanym polecam udział w projekcie."
szef Syneo.pl - Karol
Karol Chęciński
Trener, szef Syneo.pl
"Zaskoczył mnie rozmach z jakim jest zorganizowany projekt. Prowadziłem zajęcia z metodyki SCRUM, której używamy w mojej firmie. Udział w projekcie to dobry krok, żeby zacząć karierę w branży IT."
Udział w projekcie WORK-ON 30+ się opłaca
Rekrutacja zakończona
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Warsztaty aktywizacyjne, kurs zawodowy ECCC, kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz doradztwo zawodowe.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 50 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy pośrednictwo pracy oraz płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy 2 inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.
Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy