WORK-ON - Włącz się na pracę w branży IT - Projekt
Projekt

Informacje o projekcieCo możesz osiągnąć przystępując do projektuKto może uczestniczyć? Grupa docelowa projektuJak się zapisać?Kryteria oraz wymagania wstępne

Informacje o projekcieAktywizacja zawodowa w najszybciej rozwijającej się branży IT.
Tytuł projektu: WORK-ON 6 Pracuj w IT
Profesjonalne przygotowanie zawodowe Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, warsztat aktywizacji zawodowej, 1 z 5 informatycznych szkoleń zawodowych potwierdzonych powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem, kurs branżowego języka angielskiego (TOEIC) oraz staż zawodowy.
Korzyści finansoweW trakcie części szkoleniowej uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe (zależne od frekwencji), a następnie zapewniamy płatny staż zawodowy w jednej z firm informatycznych w regionie.

grupa docelowa projektu
Grupa docelowaOsoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży IT
Osoby młode w wieku 18-29 lat, z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.
Osoby bierne zawodowo Osoby, które nie pracują i nie są bezrobotne (jeżeli posiadasz status osoby bezrobotnej, to powinieneś wyrejestrować się z Urzędu Pracy przed złożeniem formularza zgłoszeniowego). Dodatkowo nie możesz uczyć się w trybie dziennym oraz być studentem stacjonarnym (nie dotyczy uczniów i studentów zaocznych) oraz nie możesz aktualnie się szkolić.
Osoby pracujące Projekt dodatkowo jest skierowany do bardzo wąskiej grupy osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Są to tzw. "ubodzy pracujący", czyli osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej. Istotne jest także, aby obowiązki wynikające z Twojego zatrudnienienia nie kolidowały z nauką na szkoleniach, które odbywać się będą w tygodniu w godzinach przedpołudniowych.
Uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego Skorzystać ze wsparcia mogą także uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego nr 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Osoby takie otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji.
Regulamin projektu Dokładny opis grupy docelowej znajduje się w Regulaminie projektu. Zapoznaj się z nim zanim podejmiesz decyzję o przystąpieniu do projektu.

Krok 1Formalności
Formularz rekrutacyjny
Aby przystąpić do projektu należy prawidłowo uzupełnić formularz zgłoszeniowy i spełniać kryteria dostępu. W razie kłopotów z jego uzupełnieniem, służymy pomocą.
Krok 2Test potencjału
Ocena merytoryczna
Po przejściu etapu oceny formalnej chcemy sprawdzić obecny stan wiedzy informatycznej, poziom języka angielskiego. Ponadto przeprowadzimy test kompetencji społecznych i predyspozycji zawodowych.
Krok 3Poznajmy się
Rozmowa kwalifikacyjna
Jeżeli nie ma żadnych przeszkód formalnych i merytorycznych, zapraszamy na rozmowę z doradcą zawodowym, który pomoże dopasować Twoją ścieżkę rozwoju w projekcie WORK-ON.
W celu przystąpienia do projektu, należy zapoznać się z wymaganiami regulaminowymi. Uzupełnić formularz zgłoszeniowy, na którego podstawie zapraszamy do kolejnych kroków. Ocena merytoryczna oraz rozmowa jest zwieńczeniem procesu rekrutacyjnego. Zapraszamy!

Weryfikacja kandydatów
Aktywizacja zawodowa
Specjalistyczne kursy IT
Staż zawodowy
Formy wsparcia
Uczestnicy projektu dzięki serii działań nakierowanych na wzrost kompetenecji oraz poprawę statusu zawodowego osiągną cel jakim jest zatrudnienie i niezależność finansowa.
Doradztwo zawodowe
Dzięki spotkaniu z doradcą zbadamy Twój potencjał i określimy Plan Działania zgodny z Twoimi predyspozycjami.
Aktywny na rynku pracy
Na warsztatach zdobędziesz wiedzę nt. rynku pracy i poznasz narzędzia skutecznej aplikacji do pracy.
Kurs zawodowy
W ramach projektu oferujemy 5 specjalistycznych szkoleń dopasowanych do potrzeb rynku pracy.
Respektowana certyfikacja
Po kursach otrzymasz certyfikat Cisco CCNA lub ECCC.
Kurs angielskiego (TOEIC)
Intensywny kurs branżowego języka angielskiego zostanie potwierdzony certyfikatem TOEIC L&R.
Płatny staż zawodowy
Będziesz mieć szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego w firmie informatycznej.

NIEWAŻNE CO ROBIŁEŚ WCZEŚNIEJ, ZACZNIJ Z NAMI NAUKĘ:
Aktualne specjalistyczne kursy zawodowe IT
Administrator sieci Cisco CCNA
Administrator sieci Cisco CCNA - rekrutacja zakończona
Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest podstawowym kursem przeznaczonym dla osób rozpoczynających naukę technologii i protokołów nowoczesnych sieciach IT.

Kurs nie wymaga wiedzy technicznej i został zaprojektowany, aby uczestnicy stopniowo poznawali protokoły oraz ich implementację w urządzeniach Cisco. Nie jest wymagana wiedzy początkowa z zakresu sieci komputerowych, a jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie popularnych aplikacji Windows.

Front-End Developer
Front-End Developer - rekrutacja zakończona
W dużym uproszczeniu Front-end to ta część strony lub aplikacji webowej, która jest wyświetlana w przeglądarce.

Programiści Front-End mają za zadanie zaprojektować i zakodować stronę atrakcyjną wizualnie i łatwą w obsłudze dla użytkownika. Front end developerzy powinni posiadać zmysł estetyczny, umieć rozwiązywać problemy i lubić eksperymentować.

Uczestnicy poznają takie technologie jak: HTML, CSS, JS/jQuery, CMS.

Specjalista ds. marketingu internetowego
Kurs nowoczesnych narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez agencje reklamowe oraz samodzielnie przez firmy i freelancerów.

Na kursie nauczysz się jak profesjonalnie wykorzystywać narzędzia social media, prowadzić kampanię Adwords, poznasz zagadnienia content marketingu oraz odbędziesz warsztaty copywritingu. Specjalistyczna wiedza wynikająca z połączenia wszystkich wymienionych kanałów marketingowych oraz analizy dostarczonych danych, to jedna z najbardziej deficytowych umiejętności na rynku pracy.

Tester aplikacji webowych i mobilnych
Tester to osoba, która szuka problemów w funkcjonowaniu aplikacji. Najczęściej pracuje w zespole odpowiedzialnym za jakość produktów informatycznych.

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, a niekoniecznie posiadasz wykształcenie z tym związane, to tester może być dobrym wyborem.

 

Back-end developer
Back-end developer - rekrutacja zakończona
Najłatwiej Back-end wytłumaczyć, jako zaplecze aplikacji internetowych – wszystkie operacje, które są wykonywane po stronie serwera.

Programista Back-End jest odpowiedzialny za architekturę i logikę systemu oraz odpowiedni przepływ informacji. Wymaga się od niego analitycznego myślenia, wysokich umiejętności technicznych oraz dokładności w kodowaniu.

Uczestnicy poznają takie technologie jak: HTML/CSS, PHP, MySQL, architektura MVC i inne.