WORK-ON - Włącz się na pracę w branży IT - FAQ
FAQ
Kandydaci do projektu pytają
Spisaliśmy najczęściej zadawane pytania.

Wymagania formalne

W projekcie mogą brać udział osoby spełniające wymagania formalne nałożone przez Unię Europejską, która finansuje całość projektu. Do projektu możemy przyjąć:
- osoby w wieku od 18 do 29 lat (osoby, które ukończyły 30 lat przed dniem podpisania umowy, nie kwalifikują się do udziału w projekcie)
- osoby zamieszkałe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (nie jest istotny adres zameldowania)
- osoby niepracujące, jak i pracujące, ale należące do grupy tzw. ubogich pracujących (szczegółowo opisane w kolejnych pytaniach)

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby określone dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER (bardzo wąska grupa osób, która dokładnie została opisana w Regulaminie projektu).

Wszystkie wymagania formalne należy spełniać w dniu podpisania umowy udziału w projekcie, więc składając Formularz zgłoszeniowy i przystępując do rekrutacji można jeszcze nie spełniać wszystkich wymagań.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo z tzw. grupy NEET. Co to oznacza?

Osoba bierna zawodowo to taka, która nie pracuje i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna.

Grupa NEET z kolei określa osoby, które:
- nie pracują,
- nie uczą się dziennie w szkole, ani nie studiują stacjonarnie,
- w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w projektach aktywizacyjno-szkoleniowych finansowanych ze środków unijnych (np. takich jak nasz).

Wszystkie wymienione przesłanki należy spełniać łącznie i tak też należy zaznaczyć w Formularzu zgłoszeniowym.

Jak wynika z definicji grupy NEET w projekcie mogą brać udział uczniowie szkół średnich czy policealnych realizowanych w trybie wieczorowym lub zaocznym, a także studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych).

Podczas podpisywania umowy udziału w projekcie będziemy wymagali od Ciebie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status na rynku pracy:

- Instrukcja jak uzyskać zaświadczenie,

- Wniosek US-7 do wypełnienia elektronicznego (edytowalny PDF),

- Wniosek US-7 do druku (PDF).

Zaświadczenie z ZUS ważne jest 30 dni, więc nie ma potrzeby załatwiania go zbyt szybko.

Umowy udziału w 4-tej edycji projektu będziemy podpisywać w drugiej połowie września 2021.

Tak, można przystąpić do rekrutacji.

W przypadku pozytywnego wyniku, przed podpisaniem umowy udziału w projekcie będzie trzeba wyrejestrować się z Urzędu Pracy. Zwykle można to załatwić w swoim UP „od ręki”. Będziemy potrzebowali wówczas od Ciebie zaświadczenia z Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu.

Nie martw się o ubezpieczenie zdrowotne. Od dnia podpisania umowy udziału w projekcie do dnia zakończenia stażu uczestnicy są zgłoszeni do składki zdrowotnej do ZUS. Oznacza to, że można bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia.

Projekt skierowany jest do osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli należących do grupy tzw. „ubogich pracujących”. Co to oznacza?

Ubogi pracujący to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, czyli aktualnie 2800zł brutto miesięcznie. Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy, ani rodzaj umowy. Może to być umowa o pracę, umowa zlecenia lub o dzieło.

Kryterium zarobków to jedyny wymóg stawiany osobom pracującym (oczywiście oprócz wieku i zamieszkania). Pozostałe pytania w Formularzu o umowę krótkoterminową i umowę cywilno-prawną są pytaniami informacyjnymi.

Podczas podpisywania umowy udziału w projekcie poprosimy o jeden z dwóch dokumentów:

1. Ksero umowy o pracę/zlecenia/dzieło, z której wprost wynikać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie większej niż 2600zł brutto lub

2. Zaświadczenia od pracodawcy o wysokości uzyskanych dochodów brutto za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W tym okresie będzie to wrzesień 2020.

W przypadku osób biernych zawodowo - można jedynie studiować zaocznie.

W przypadku osób pracujących - można studiować dziennie lub zaocznie. Ważne jest jednak, aby móc pogodzić pracę ze studiami i z udziałem w naszym projekcie.

Rekrutacja

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników, czyli znalezienie pracy lub zmiana aktualnego zatrudnienia na lepsze.

Chcielibyśmy przede wszystkich przyjąć do projektu osoby najbardziej zmotywowane do znalezienia pracy, osoby ambitne, które poświęcą swój cenny czas na ciężką naukę podczas szkoleń, jak i po godzinach kursu, tak aby maksymalnie nauczyć się najwięcej. Szukamy osób, które zaangażują się na stażu tak, aby otrzymać ciekawą ofertę pracy.

W poprzednich latach do udziału w naszych projektach zgłaszało się dużo więcej osób, niż mogliśmy przyjąć. Aby wszyscy kandydaci mieli równe szanse, wprowadziliśmy rekrutację: testy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne.

Niestety nie każdy ma predyspozycje do pracy w IT. Nie każdemu też taka praca może odpowiadać. Aby wspólnie nie tracić cennego czasu (projekt trwa około 7 miesięcy) i środków unijnych (koszt na osobę to około 15.000 zł), staramy się przyjąć do projektu osoby, które mają największe szanse na pracę w IT. Te szanse to nie aktualna wiedza, z którą przyjdzie do nas kandydat, a przede wszystkim chęć do działania, ambicja czy własne predyspozycje.

Ponadto mamy nadzieję, że rekrutacja pozwoli nam wykluczyć osoby, które przyjdą jedynie po stypendium, zjeść smaczny obiad czy poznać partnera/partnerkę :)

Możesz być pewny, że dostając się do projektu znajdziesz się w grupie zmotywowanych osób, które chcą się wiele nauczyć i są skłonne do współpracy.

Wiążemy się na długi okres, minimum 7 miesięcy, więc decyzja musi być naprawdę przemyślana.

Absolutnie nie. „Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana”

A tak na poważnie, to warto spróbować. Warto ocenić samego siebie. Dowiedzieć się jakie mam szansę na prace w IT. Nic Ciebie to nie kosztuje.

Poziom naszych testów nie jest wysoki, bo nie chcemy oceniać wiedzy „wejściowej” kandydata. Bardziej interesują nas predyspozycje i kompetencje społeczne.

Wyjątkiem może jest język angielski. Nie będziemy w stanie nauczyć Ciebie języka w 3 miesiące, a certyfikat TOEIC trzeba zdać. Uczestnicy naszych szkoleń powinni być na zbliżonym poziomie językowym, aby dobrze przebiegała praca w grupie na kursie Business English.

Nie przesadzajmy, nie będzie 10 kandydatów na jedno miejsce :)

Mamy dla Was opracowane 4 testy wstępne:
1. Test kompetencji społecznych
2. Test predyspozycji zawodowych
3. Test wiedzy informatyczno-matematycznej
4. Test znajomości języka angielskiego

Pierwsze dwa to tak naprawdę ankiety, zawierające pytania otwarte. Chcemy Ciebie lepiej poznać. Nasz Doradca zawodowy po zapoznaniu się z Twoimi odpowiedziami będzie miał doskonały punkt wyjścia do dalszej dyskusji, która nastąpi na Rozmowie kwalifikacyjnej.

Z pewnością warto sobie odświeżyć pamięć nt. ukończonych szkół czy kursów. Zastanowić się co dzięki projektowi chciałbyś/chciałabyś osiągnąć. Będziemy ciekawi dlaczego interesuje Ciebie rozwój zawodowy w branży IT.

Test wiedzy informatyczno-matematycznej składa się z 25 pytać zamkniętych. Pytania nie są trudne i dotyczą jedynie ogólnej wiedzy informatycznej. Nie pytamy o zasady działania sieci czy znajomość języków programowania. Dodatkowo mogą pojawić się proste zadania matematyczne – wiedza na poziomie szkoły podstawowej powinna wystarczyć :) Ciekawostką na pewno mogą być jakieś łamigłówki czy zadania z logicznego myślenia. Tutaj raczej nie da się przygotować.

Test znajomości języka angielskiego to 25 pytań testowych (a, b, c, d) na poziomie B1. Trochę gramatyki trzeba pamiętać, albo sobie powtórzyć. Uwaga! Test punktowany podwójnie.

Rozmowa kwalifikacyjna to 15-to minutowe indywidualne spotkanie z Koordynatorem projektu i Doradcą zawodowym, który dopyta Ciebie o to co napisałeś/łaś w Teście kompetencji społecznych i Teście predyspozycji zawodowych. Poznasz też wyniki pozostałych testów.

Przygotuj i przynieś nam swoje CV, które ułatwi poznanie się.

Podczas rozmowy musisz nas przekonać, że powinniśmy postawić właśnie na Ciebie. Przedstaw nam pomysł na siebie i na wykorzystanie szansy, którą możesz dostać przystępując do naszego projektu.

W tym momencie również zapadnie ostateczna decyzja do której grupy szkoleniowej zostaniesz przypisany (Administrator sieci Cisco CCNA, Front-end developer, Specjalista ds. marketingu internetowego).

Nie dowiesz się natomiast czy przyjmujemy Ciebie do projektu. Z taką informacją zadzwonimy do Ciebie po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami i podliczeniu listy rankingowej.

W aktualnej edycji projektu przyjmiemy 30 osób, które zostaną podzielone na 3 grupy tematyczne:
1. Administrator sieci Cisco CCNA
2. Front-end developer
3. Specjalista ds. marketingu internetowego

W każdej grupie będzie około 10 osób, ale może się tak zdarzyć, że grupy nie będą równe.

Szkolenia

W aktualnej edycji projektu będą trzy grupy szkoleń informatycznych do wyboru:
1. Administrator sieci Cisco CCNA – 180 godz.
2. Front-end developer – 180 godz.
3. Specjalista ds. marketingu internetowego – 180 godz.

W każdej grupie będzie około 10 osób, ale może się tak zdarzyć, że grupy nie będą równe.

Każda grupa będzie miała zapewniony również kurs Business English w wymiarze 108 godzin, który przygotowuje do egzaminu TOEIC.

Dodatkowo, każdy z uczestników weźmie udział w warsztatach Aktywny na rynku pracy w wymiarze 20 godzin.

Uczestnicy otrzymują od nas materiały szkoleniowe.

Na szkoleniach zapewniony jest catering – bufet kawowy i obiad.

Za udział w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe.

Z pewnością masz już swoje typy co to tematu szkolenia. Jeśli jeszcze się zastanawiasz co wybrać to my pomożemy Tobie podjąć właściwą decyzję.

Zastanów się gdzie chciałbyś pracować w przyszłości, na jakim stanowisku, co chciałbyś robić na co dzień w pracy. Nie patrz na poziom trudności kursu, ani na to co już potrafisz. Może warto wybrać szkolenie, które będzie dla Ciebie trudniejsze, ale za to będziesz później mógł iść do ciekawszej pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna zapaść ostateczna decyzja do której grupy szkoleniowej zostaniesz przypisany (Administrator sieci Cisco CCNA, Front-end developer, Specjalista ds. marketingu internetowego). Nie będzie później możliwości zmiany grupy.

Tak.

Każda grupa będzie miała zapewniony kurs Business English w wymiarze 108 godzin. Jest on obowiązkowy, bez względu na poziom angielskiego danego uczestnika. Kurs przygotowuje do zdania egzaminu TOEIC LISTENING and READING.

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Bydgoszczy w blokach po 8 godzin (zwykle jest to 5 godzin Szkolenia IT + 3 godziny Business English).

Szkolenia będą realizowane zgodnie z harmonogramem od 3 do 4 razy w tygodniu. Nie planujemy szkoleń w weekendy, ani wieczorowo.

Należy jednak wziąć pod uwagę poziom trudności szkoleń i zaplanować sobie również czas na naukę w domu.

Blok szkoleniowy potrwa około 3 miesięcy i kończy się egzaminami:
- Administrator sieci Cisco CCNA – egzamin z 3 modułów CCNA
- Front-end developer – egzamin ECCC
- Specjalista ds. marketingu internetowego – egzamin ECCC
- Business English - egzamin TOEIC LISTENING and READING

W przypadku zaostrzenia stanu epidemii COVID-19, zajęcia będą realizowane zdalnie.

Nie.

Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w stanowiska komputerowe.

Oczywiście, powinno się mieć dostęp do komputera w domu, aby równolegle móc pracować i poszerzać swoją wiedzę również poza zajęciami.

Planujemy realizację szkoleń stacjonarnie.

W przypadku zaostrzenia stanu epidemii COVID-19, zajęcia będą realizowane zdalnie. Wówczas będą to również zajęcia na żywo z naszymi trenerami, ale realizowane on-line za pośrednictwem specjalistycznej platformy, kamery i mikrofonu. Jeśli zajdzie taka konieczność, będzie możliwość wypożyczenia od nas laptopa na czas trwania kursu.

Szkolenia IT będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, specjalistów w swojej branży. Będą to praktycy, którzy na co dzień pracują i wykorzystują przekazywaną wiedzę w swojej pracy. Takie rozwiązanie najlepiej przygotuje naszych uczestników do późniejszej pracy na stanowiskach pokrewnych z tematem realizowanego szkolenia.

Kurs Business English poprowadzą lektorzy języka angielskiego, którzy dokładnie znają wymagania i specyfikę egzaminu TOEIC LISTENING and READING.

Warsztaty Aktywny na rynku pracy poprowadzi Doradca zawodowy, który postara się zintegrować i zaktywizować zawodowo uczestników.

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach około 10-cio osobowych. Będą to głównie warsztaty praktyczne. Każdy z uczestników będzie posiadał własne stanowisko komputerowe, aby na bieżąco wykonywać zadania omawiane przez trenerów.

Bardzo ważnym elementem szkoleń Front-end developer i Specjalista ds. marketingu internetowego jest ostatni 40-to godzinny blok poświęcony na realizację projektu zaliczeniowego. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 3-4 osobowe i realizować będą kompleksowy projekt, który następnie zostanie zaprezentowany pracodawcom na specjalnie zorganizowanej Konferencji.

Stypendium szkoleniowe wypłacane jest w systemie miesięcznym na podstawie list obecności i dzienników zajęć, wyłącznie za godziny obecności na szkoleniu.

Godzinowa stawka stypendium szkoleniowego wynosi 9,60 zł netto, więc za udział we wszystkich zaplanowanych godzinach zajęć uczestnik może otrzymać stypendium w wysokości 2 764,80 zł (288 godz. x 9,60 zł/godz.). Należy pamiętać, że szkolenia będą realizowane w okresie około 3 miesięcy, a podana kwota obejmuje cały okres szkoleniowy.

Stypendium jest wypłacane na koniec miesiąca kalendarzowego na konto bankowe podane przez uczestnika.

Nie zwracamy kosztów dojazdu na szkolenia.

W zależności od grupy będą to:
- Administrator sieci Cisco CCNA – certyfikaty po każdym z 3 modułów Cisco CCNA
- Front-end developer – Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych (ECCC)
- Specjalista ds. marketingu internetowego – Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych (ECCC)

Każdy z uczestników przystąpi do egzaminu zewnętrznego i będzie mógł zdobyć certyfikat TOEIC LISTENING and READING.

Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów uzyskania certyfikatu.

Staże

Faktycznie to Ty musisz zdecydować gdzie chcesz odbywać staż i sam musisz porozumieć się z pracodawcą, który Ciebie przyjmie na staż.

Nie będziemy wysyłać Ciebie na staż „w ciemno”, do firm które my narzucamy. Nie będziemy Ciebie zmuszać do pracy w danym miejscu.

Naszym zadaniem jest pomoc w znalezieniu dla Ciebie odpowiedniego miejsca stażu.

W tym celu zorganizujemy specjalną Konferencję z udziałem pracodawców zainteresowanych pozyskaniem stażystów i pracowników. Podczas konferencji będziemy przedstawiać Wasze kompetencje, a Wy będziecie prezentować swoje projekty zaliczeniowe. Jest to doskonały moment na poznanie pracodawców, wręczenie swojego CV i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.

Dotychczas mieliśmy taką sytuację, że pracodawców było więcej niż potencjalnych stażystów.

Jeśli nie uda się Tobie znaleźć pracodawcy na konferencji, będziemy podsyłać do Ciebie inne oferty stażu.

Staże będą odbywać się stacjonarnie bezpośrednio u pracodawców w wymiarze 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie (a w przypadku stażysty będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Tak samo jak praca na pełen etat.

Zadania w ramach stażu są wykonywane wg programu stażu, który opracujemy wspólnie razem z pracodawcą. Otrzymasz również swojego opiekuna stażu, który pomoże Tobie wdrożyć się w firmie i będzie Twoim bezpośrednim przełożonym.

W przypadku zaostrzenia stanu epidemii COVID-19 staż będzie można zrealizować zdalnie, ale pod warunkiem, że cała firma lub dany dział firmy, w tym Twój opiekun stażu, pracują zdalnie i nie ma możliwości pracy stacjonarnej. Decyzja o realizacji stażu zdalnie zapada indywidualnie.

Nie, nie ma takiego obowiązku dla wszystkich.

Nie musisz iść na staż jeśli:
- znajdziesz sobie pracę bez stażu,
- jesteś już osobą pracującą i staż w pełnym wymiarze czasu pracy kolidowałby z Twoją obecną pracą.

Stypendium stażowe wypłacane jest w systemie miesięcznym na podstawie list obecności, wyłącznie za dni obecności na stażu (z zastrzeżeniem przysługujących dni wolnych czy chorobowych).

Miesięczna stawka stypendium stażowego wynosi 1 440,00 zł netto.

Stypendium jest wypłacane na koniec miesiąca kalendarzowego na konto bankowe podane przez uczestnika. W przypadku, gdy uczestnik rozpocznie staż w trakcie miesiąca, stypendium będzie wypłacone proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin.

Nie zwracamy kosztów dojazdu uczestnika na staż.

Praca

To zależy głównie od tego, którą ścieżkę wybierzesz.

Absolwenci Cisco CCNA najczęściej znajdują pracę w dużych korporacjach, gdzie mogą wykorzystać nabyte umiejętności sieciowe. Dla przykładu w Bydgoszczy może to być ATOS czy NOKIA.

Uczestnicy kursu Front-End Developer najczęściej odnajdują się w małych lub średnich software house’ach czy agencjach interaktywnych, których w naszym województwie nie brakuje.

Specjaliści ds. marketingu internetowego są przygotowywani do pracy w agencjach interaktywnych oraz praktycznie każdej firmie, która wykorzystuje sprzedaż internetową w swojej działalności. Absolwenci tego szkolenia mogą również aplikować na specjalistyczne stanowiska związane z e-marketingiem do dużych firmach i korporacji.

W ostatnich latach w naszych projektach w cyklu WORK-ON wzięło udział ponad 200 osób.

Śledzimy losy naszych absolwentów i możemy pochwalić się, że około 70% z nim podjęło pierwszą pracę.

Też nas to zastanawiało…

Przeprowadziliśmy więc w czerwcu 2021 kolejną ankietę „Czy potrzebujesz Juniora w swojej firmie IT?” wśród firm w kujawsko-pomorskiego, powiązanych z IT.

Bardzo ucieszył nas fakt, że nadal pracodawcy związani z IT są zainteresowani inwestowaniem w nowych pracowników. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy blisko 90% respondentów zakłada przyjęcie do firmy nowych osób na stanowiska juniorskie.

W ankiecie pytaliśmy również o to jakie tematy szkoleń powinniśmy realizować pod kątem szans na zatrudnienie w przyszłości. Realizowane aktualnie 3 tematy szkoleń IT są wynikiem właśnie tej ankiety.

Tak.

Już na stażu będziemy pracowali nad tym, abyś otrzymał/a ofertę pracy.

Dodatkowo, w projekcie przewidziane są 4 godziny indywidualnego pośrednictwa pracy z naszym Pośrednikiem, która przedstawi Tobie również inne oferty pracy.

Oczywiście, że tak.

Umowa stażowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do podjęcia zatrudnienia.

Nie da się jednak ukryć, że najłatwiej jest otrzymać pracę w miejscu, gdzie spędziło się ostatnie 3 miesiące na stażu. Pracodawca miał możliwość sprawdzenia pracownika i wie czego może oczekiwać od takiego kandydata.

To zależy z jakim statusem na rynku pracy do nas trafisz.

Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo i dostałeś/aś pracę w trakcie szkolenia lub stażu to znaczy, że cel projektu został osiągnięty. A że osiągnęliśmy go wcześniej niż planowano, to nie szkodzi.

Nie możesz jedynie wówczas brać udziału w dalszych formach wsparcia. W takim przypadku nie ponosisz też żadnych kosztów rezygnacji z projektu.

Jeśli trafiasz do nas jako osoba pracująca, to przecież cały czas pracujesz. Może być tylko taka sytuacja, że nowa praca nie będzie pozwalała Tobie na udział w dalszych formach wsparcia. W takim przypadku poprosimy Ciebie o aktualną umowę o pracę czy zlecenie, aby sprawdzić czy dzięki udziałowi w projekcie udało się Tobie poprawić status majątkowy. Rezygnacja z projektu w tym wypadku nie ponosi za sobą żadnych kar finansowych.

Inne pytania

Trzeba liczyć minimum 7 miesięcy.

Blok szkoleniowy to około 3 miesiące. Czasami trzeba też poczekać na termin egzaminu TOEIC.

Staż zawodowy to kolejne 3 miesiące, a jeszcze trzeba doliczyć czas na znalezienie odpowiedniego miejsca stażu czy choćby podpisanie umowy.

SDo tego pozostałe formy wsparcia takie, jak: 3 godziny indywidualnego Doradztwa, 4 dni Warsztatów aktywizacyjnych, Konferencja z pracodawcami, 4 godziny indywidualnego Pośrednictwa pracy.

Wiążemy się na długi okres, więc decyzja musi być naprawdę przemyślana.

Tylko czas poświęcony na naukę, staż i inne formy wsparcia.

Nie pobieramy żadnych opłat za udział w projekcie. Wszystko finansuje Unia Europejska.

Dodatkowo za udział w szkoleniach i stażu wypłacamy stypendium.

Tak.

Od dnia podpisania umowy udziału w projekcie do dnia zakończenia stażu uczestnicy są zgłoszeni do składki zdrowotnej do ZUS. Oznacza to, że można bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia.

Dodatkowo na czas szkoleń ubezpieczamy uczestników od NNW.

W przypadku podjęcia pracy nie ponosisz żadnych kosztów rezygnacji z projektu.

W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed jego zakończeniem, bez wystąpienia ważnego powodu, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych oraz do zwrotu pozostałych kosztów udziału w Projekcie, których wysokość będzie uzależniona od ilości i rodzaju udzielonych form wsparcia.

Wiemy, że mogą wystąpić różne ważne powodu, które uniemożliwiają dalszy udział w projekcie. Trzeba nam tylko o nich powiedzieć i dodatkowo złożyć rezygnację na piśmie. Takie wnioski będziemy rozpatrywać indywidualnie.

To zależy z jakim statusem na rynku pracy do nas trafisz.

Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, to absolutnie nie możesz w trakcie projektu podpisać żadnej umowy o pracę, umowy zlecenia czy dzieła. Projekt ma na celu aktywizację zawodową i znalezienie dla Ciebie pracy. Jak ją znajdziesz wcześniej (nawet „byle jaką”) to cel projektu zostaje osiągnięty i nie możesz brać udziału w dalszych formach wsparcia. W takim przypadku nie ponosisz żadnych kosztów rezygnacji z projektu.

Jeśli trafiasz do nas jako osoba pracująca, to przecież cały czas zarabiasz. Nie będziemy Ciebie pytać o to ile aktualnie zarabiasz, ani o to czy gdzieś dodatkowo pracujesz. Jedynie po zakończeniu projektu poprosimy Ciebie o aktualną umowę o pracę czy zlecenie, aby sprawdzić czy dzięki udziałowi w projekcie udało się Tobie poprawić status majątkowy.

W przypadku zaostrzenia stanu epidemii i wprowadzenia lockdown'u:

- Zajęcia szkoleniowe będą realizowane zdalnie. Wówczas będą to również zajęcia na żywo z naszymi trenerami, ale realizowane on-line za pośrednictwem specjalistycznej platformy, kamery i mikrofonu. Jeśli zajdzie taka konieczność, będzie możliwość wypożyczenia od nas laptopa na czas trwania kursu.

- Staż będzie można zrealizować zdalnie, ale pod warunkiem, że cała firma lub dany dział firmy, w tym Twój opiekun stażu, pracują zdalnie i nie ma możliwości pracować stacjonarnie. Decyzja o realizacji stażu zdalnie zapada indywidualnie.

- Pozostałe formy wsparcia też będziemy organizować zdalnie.

Udział w projekcie WORK-ON 6 się opłaca
Rekrutacja zakończona.
Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie. Wszelkie koszty pokrywają Fundusze Europejskie, a dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na różnych etapach projektu.
Wartość merytoryczna
Doradztwo zawodowe, Warsztaty aktywizacyjne, Informatyczny kurs zawodowy, Kurs angielskiego z certyfikatem TOEIC.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnicy są wynagradzani za regularną frekwencję na zajęciach stypendium w wysokości 77 zł za każdy dzień szkoleniowy.
Płatny staż zawodowy
Zapewniamy płatny 3-miesięczny staż zawodowy w firmie informatycznej lub odpowiednim dziale (1440 zł/miesiąc) oraz pośrednictwo pracy.
Konferencje oraz catering
W ramach projektu organizujemy inspirujące konferencje branżowe oraz zapewniamy smaczne wyżywienie na szkoleniach.